torsdag den 4. oktober 2012

Opdateret frøliste og mobilporto

Så ligger der en opdateret frøliste for 2012 i fanen foroven.

For at undgå ekstra porto til en frankeret svarkuvert, kan du i stedet for købe en portokode hos Post Danmark. Læs meget mere om det her.